TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN TRANG TUYỂN SINH

anhhiep

Tin tức tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2018 – đợt 3

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Hướng dẫn nhập học Cao đẳng hệ chính quy năm học 2018-2019

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 18/09/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 31/08/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 24/08/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 21/08/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 19/08/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 14/08/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 và đợt 3 (cập nhật ngày 12/08/2018)

Đọc Thêm »
Tin tức tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2018 – đợt 2 (cập nhật ngày 10/08/2018)

Đọc Thêm »
Close