TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN TRANG TUYỂN SINH

Thông tin ngành học

Công nghệ may

Đào tạo kỹ sư thực hành ngành Công nghệ may có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật ngành…

Đọc Thêm »

May thời trang

Đào tạo kỹ sư thực hành nghề May thời trang có kiến thức về công tác tổ chức sản xuất…

Đọc Thêm »

Thiết kế thời trang

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang, vận…

Đọc Thêm »

Công nghệ sợi, dệt

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức về qui trình công nghệ sợi dệt, thiết kế vải dệt…

Đọc Thêm »

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế tạo cơ khí, nguội, hàn,…

Đọc Thêm »

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Đào tạo kỹ sư thực hành làm việc trong các lĩnh vực như: thiết kế chế tạo các mạch điện…

Đọc Thêm »

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức về các hệ thống cơ điện tử; Có khả năng thiết…

Đọc Thêm »

Sửa chữa thiết bị may

Đào tạo kỹ sư thực hành Sửa chữa thiết bị may có kiến thức cơ bản về ngành cơ khí…

Đọc Thêm »

Công nghệ thông tin

Đào tạo kỹ sư thực hành Công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản của ngành như: Kỹ thuật…

Đọc Thêm »

Quản trị mạng máy tính

Đào tạo kỹ sư thực hành Quản trị mạng máy tính có kiến thức cơ bản về máy tính và…

Đọc Thêm »
Close